Verdivurdering

Inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Teknisk verdi + Tomteverdi.

Ønsker du banklån eller refinansiering til et gunstigere lån?

Refinansiering er sannsynligvis en av de enkleste måter å spare penger på! En forutsetning er som regel at du har en fersk takst – maksimalt 6 måneder gammel.

Høyere boligverdi gir lavere rente. Verdien på boliger har økt mye de siste årene så verdiøkningen gir deg gode muligheter for lavere rente. Ved å ta en ny verditakst på boligen vil den økte verdien kunne gi deg lavere rente.

Fra kr. 3900