Timesbasert

Hva kan vi bidra med?

  • Dimensjonering i stål, tre og betongkonstruksjoner.
  • Følge opp håndverkerne og sørge for at ting blir gjort riktig.
  • Samordne prosjektet, slik at alt blir gjort i riktig rekkefølge.
  • Sørge for at byggingen skjer i tråd med gjeldende plan- og bygningslov samt forskrifter.
  • Sørge for den omfattende dokumentoppfølgingen ved bygging.
  • Forhindre at arbeid må gjøres om igjen.

kr. 900/time