Tilstandsanalyse

Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer; byggeforskriftene og normale forventninger.

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand.

Fra kr. 5900