Forhåndstakst og byggelånsoppfølging

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser.

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Fra kr. 3900