Energimerking

Fra 1. juli 2010 er det obligatorisk med energimerking av alle boliger som skal selges eller leies ut. Eier er ansvarlig for at dette gjøres. Målet er å stimulere til redusert energibruk i boliger.

Energiattesten angir hvor mye energi som trengs til normal bruk av boligen. Hensikten med ordningen er å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig.

Eier av boligen er ansvarlig for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten.

Fra kr. 3300