Prosjektering

BRIS Bygg & Takst AS tilbyr prosjektering av flere fagområder. Med relevant og formell kompetanse er vi en trygg og stabil aktør innen følgende fagområder:

 • Arkitektur
  • Arkitektonisk utforming
  • Utearealer (utomhusplan)
  • Konstruksjonssikkerhet (mur-, betong-, stål- og trearbeider)
  • Bygningsfysikk, energi og lydforhold
  • Miljø og helse
 • Brannkonsept
 • Oppmåling
 • Geoteknikk

Vi innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for alle disse fagområdene.

Som ansvarlig prosjekterende arbeider vi normalt etter faste priser. Prisene avhenger av tiltakets kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Send oss en melding