Arkitektur

Arkitekter og tekniske tegnere ser muligheter for de fleste eiendommer. Ved å benytte seg av en profesjonell tegner får man et unikt bygg som også er godt tilpasset omgivelsene.

BRIS Bygg & Takst AS har dyktige tegnere som kan gjøre idéer til virkelighet. Våre tegnere leverer tegninger av høy kvalitet – nøyaktig, detaljert og kreativt!

I ansvarsbelagte tiltak (Pbl. § 20-1) kan vi være ansvarlig prosjekterende for arkitektur, i tillegg til de fleste andre fagområdene i prosjektet. Les mer om prosjektering.

De fleste av våre kunder ønsker først en rådgivningstime med en tegner for å få vurdert sine muligheter og for å finne frem til de beste løsningene. Deretter kan vi tilby følgende tjenester til faste priser:

  • Fasadetegninger
  • Plantegninger
  • Snittegninger
  • Arbeidstegninger
  • Perspektivtegninger
  • Arbeidsbeskrivelser

Send oss en melding nå